Partneři sbírky


Úvod Facebook Pro dobrý pocit Youtube Pro dobrý pocit Google+ Pro dobrý pocit


        Dobročinná sbírka Pro dobrý pocit je výsledkem práce osob s tělesným postižením a jejich přátel. Charakteristickým rysem sbírky je aktivní zapojení těchto osob do samotné realizace a organizace sbírky. Cílem je pomáhat osobám s tělesným postižením kde je to potřeba a kde finance z mnoha různých důvodů chybí. Srdečně děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, partnerům sbírky a těm, kdo nás podporují.